Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Łomnica

Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Łomnica


Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy jest jedną z sześciu jednostek OSP powiatu jeleniogórskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym zabezpiecza obszar gminy Mysłakowice, ale w przypadku potrzeby może być zadysponowana poza jej obszar. Do OSP w Łomnicy należy 30 strażaków ochotników, z czego czterech podsiada kurs dowódców, dwóch kurs naczelników, jedenastu kurs Kwalifikowanej Pomocy IMG_0681Przedmedycznej (KPP), sześciu kierowców, ponad dziesięciu posiada uprawnienia ratownictwa technicznego oraz jeden nurek.

Jednostka jest odpowiedzialna za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych itp. w Gminie Mysłakowice, Powiecie Jeleniogórskim oraz Województwa Dolnośląskiego.

Pojazdy stacjonują w dużym murowanym budynku, który posiada m.in. zamykane podnoszonymi drzwiami dwa boksy garażowe. Remiza została oddana do użytku w 1994r., jest to dość duży i nowoczesny obiekt budowany w ramach współpracy urzędu gminy, komendy wojewódzkiej oraz społecznego komitetu budowy remizy. Jednostka posiada syrenę alarmową włączoną do powiatowego systemu selektywnego wywoływania. W przypadku potrzeby sygnał alarmowy wysyłany jest drogą radiową po wprowadzeniu odpowiedniego kodu przez dyspozytora Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Jeleniej Górze. Wdrożony jest również system powiadamiania ochotników o akcji poprzez terminal SMS. Pozwala to na skrócenie czasu wyjazdu i likwiduje konieczność telefonicznego informowania o zdarzeniu.

OSP w Łomnicy jest jednostką typu S-2. Posiada 2 średnie samochody gaśnicze (Renault Midlum 2011r. produkcji oraz Berliet Camiva 1989r. produkcji). Niewątpliwie ważnym aspektem przemawiającym za potrzebą zakupu samochodu do ratownictwa technicznego jest zrealizowana na granicy miasta Jelenia Góra – gmina Mysłakowice inwestycja, jaką była budowa obwodnica południowa miasta. Droga jest częścią drogi DK3. Inwestycja jest już zrealizowana i przebiega na południowych obrzeżach miasta. Jej celem jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego w kierunku Karpacza oraz odciążenie obwodnicy północnej.

Niewątpliwie posiadany przez Ochotniczą Straż Pożarną sprzęt do ratownictwa drogowego będzie niezbędny w celach
wspierania działań Państwowej Straży Pożarnej na tym terenie.

O profesjonaliźmie jednostki świadczy również udział 24.07.2012 r. w pożarze Elektrowni Turów w Bogatyni na Dolnym Śląsku. OSP Łomnica działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należy do Kampanii Gaśniczej Lwówek i działa w ramach plutonu 1. Punktem koncentracji było miasto Gryfów Śląski gdzie jednostka niezwłocznie się udała. Kolejne przegrupowania w miastach Lubań i Zgorzelec. Pożar wybuchł krótko przed 22:00, objął dwa bloki – numer jeden i numer dwa. Był efektem wybuchu pyłu węglowego w dziale nawęglania biomasą. Blok numer 1 był już wcześniej wyłączony z powodu remontu. Po pojawieniu się ognia, wyłączono bloki numer 2, 3 i 4. Wybuch pyłu węglowego i późniejszy pożar zniszczyły zasilające je taśmociągi z węglem. Ocena Komendanta Miejskiego kpt. Jerzego Sładczyka w 2011 dająca jednostce 7 na 7 pkt. czy najwyższa dotacja dla jednostek KSRG z powiatu jeleniogórskiego świadczą o dobrej organizacji czy wyszkoleniu kadry OSP. Do pełnej profesjonalizacji działań i niezbędnym zabezpieczeniu tak ważnego regionu potrzeby jest wcześniej wspomniany nowocześniejszy
samochód do ratownictwa technicznego.

Siły bojowe:
– 359[D]01 – GBA – Renault Midlum 300.14 DXi / WISS
– 359[D]29 – GBA – Berliet / Camiva
– P-1 – APL – Agregat Piany Lekkiej

Szczególne podziękowania dla Zastępcy Naczelnika oraz strażaków ochotników za pomoc w przeprowadzeniu sesji zdjęciowej.