Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP 2017.

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP 2017.


16 września 2017 w świetlicy JRG 1 w Jeleniej Górze, rozpoczęło się Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym, w którym biorą udział druhny i druhowie z jednostek OSP powiatu jeleniogórskiego oraz sąsiadujących powiatów. Celem kursu jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.

Uczestnicy szkolenia w ramach teorii nabyli wiedzę w zakresie m. in. bezpieczeństwa i higieny pracy, służby wewnętrznej, procesu spalania i rozwoju pożaru, łączności i alarmowania, budowy pojazdów samochodowych, metod uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, zakresu działań przeciwpowodziowych czy działań wysokościowych. W praktyce kursanci opanowali taktykę gaszenia pożarów, działania w czasie innych miejscowych zagrożeń, ewakuację ludzi i zwierząt oraz sprzęt ratowniczy.

Test w komorze dymowej odbędzie się 21 października 2017r. w Wałbrzychu. Zwieńczeniem kursu będzie egzamin z wiedzy teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej, gdzie kursanci zaprezentują swoje umiejętności nabyte w toku szkolenia. Egzamin odbędzie się w niedziele 12 listopada 2017r.

Serdeczne podziękowania kierujemy do druhny Darii, za przesłanie nam zdjęć z trwającego kursu OSP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*