Postępowanie przed, po i w czasie powodzi.

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi.


PRZYGOTOWANIE DO POWODZI


W przypadku mieszkania w nisko położonym rejonie lub w pobliżu strumienia, należy zwracać uwagę na poziom wody w czasie intensywnych opadów. Deszcz nawalny lub intensywne opady w górze rzeki, szczególnie na terenach górskich lub podgórskich, mogą spowodować, że poziom wody podniesie się bardzo szybko.

– miej włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,
– przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,

– przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości (również
akty urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe,
dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację
działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,
– jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny,

– upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą
co robić w razie powodzi, ustal sposoby kontaktowania się, drogi
ewakuacji, jeśli posiadasz Rodzinny Plan Powodziowy – przypomnij
wszystkim członkom rodziny jego zapisy,
– naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,

– zgromadź w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do
spożycia, wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki
higieniczne,
– dbaj o to, by twój telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,

– jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj go w sprawności (pontony,
łodzie itp.) i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia,
– pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,
– zabezpiecz budynek,
– przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, przygotuj worki z piaskiem,
– paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce,

– przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o
wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji,

– rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego.
Jest ona zawsze dużo trudniejsza niż ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt
pływający będący w dyspozycji straży pożarnej czy wojska bardzo często
nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt,
– pojazdy i maszyny rolnicze z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,

– zabezpiecz substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, środki
owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,
– zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi.

Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko. Oprócz
bezpośredniego zagrożenia utonięciem, musisz liczyć się z narażeniem na
choroby zakaźne, brakiem prądu, wody i kanalizacji. W razie konieczności
możesz nie otrzymać pomocy medycznej na czas.

Decydując się na
pozostanie na terenie zagrożonym, nie kieruj się potrzebą ochrony
dobytku. Teren zostanie zabezpieczony przez właściwe służby. Opuszczając
dom zabierz ze sobą przygotowane lekarstwa, dokumenty i inne
wartościowe rzeczy. Upewnij się, że instalacje elektryczne i gazowe są
wyłączone.

W TRAKCIE POWODZI

Podczas powodzi zastosuj się
do poleceń prowadzących akcję ratunkową. Nie chodź po obszarach
zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości
kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka. Jeżeli
musisz przekroczyć zalany obszar, wybierz miejsce bez silnego nurtu.

Pozostawanie w samochodzie podczas wezbrania nie jest bezpieczne.
Większość samochodów może zostać poniesiona przez wodę. Jeśli zbliżasz
się do zatopionej drogi, zawróć i jedź inną. Jeśli samochód stanie,
natychmiast z niego wysiądź i idź na tereny wyżej położone.

Nie
należy rozbijać namiotu ani ustawiać przyczepy kempingowej nad brzegiem
rzeki czy strumienia. Najlepiej jest zachować pewną odległość między
obozem a wodą, aby mieć więcej czasu na przeniesienie się w wyższe
rejony.
– wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo,
– w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112,
– w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny,
– jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana,

– włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej
stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach
postępowania,
– przygotuj się do ewentualnej ewakuacji
pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej
niż 50 kg bagażu,
– miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i
niezbędne, używane przez domowników leki, niezbędny zapas jedzenia i
wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych
partiach domu lub mieszkania),
– nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona.

W przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Przed
opuszczeniem domu, dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do
ubrań karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich
opiekunów.
Pamiętaj, aby zabrać ze sobą przygotowane wcześniej
rzeczy (niezbędne leki używane przez domowników, ważne dokumenty,
kosztowności, pieniądze, telefon komórkowy itp.), przy czym bagaż nie
może przekraczać 50 kg. Zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym – w ten
sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina.

PO POWODZI

– słuchaj
komunikatów radiowych i telewizyjnych, nie wracaj do domu, dopóki
władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone
zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte
odpady,
– jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód
powodziowych, sprawdź fundamenty domu czy nie ma pęknięć lub innych
uszkodzeń, upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem, a w przypadku
wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do
ubezpieczyciela,
– sprawdź instalację elektryczną i gazową, korzystając ze specjalistycznej pomocy,

– jeżeli twój majątek był ubezpieczony, jak najszybciej skontaktuj się
ze swoim ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie działania musisz podjąć,
by uzyskać odszkodowanie. Szybkie zgłoszenie pozwoli zaplanować
likwidację szkód. Powodzianie mogą wtedy liczyć na zaliczki, które
pozwolą im na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zniszczonych
budynków. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków
powodzi zrób zdjęcia lub zapis wideo uszkodzeń. Materiał ten pomoże
udokumentować straty przy ubieganiu się o odszkodowanie,
– zgłoś
się po pomoc finansową do gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy
społecznej. Zasiłek ten jest przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu
żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego. Szczegóły na temat pomocy uzyskasz u swojego sołtysa
lub w urzędzie gminy,
– jeśli to możliwe, włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi,

– zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj
(szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki
lub jeżeli przebywają w nich dzieci). Meble odsuń od ścian na co
najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi,
– wyrzuć całą
żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych
używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi
do wody pitnej.

Według danych z Wojewódzkich Centrów Zarządzania
Kryzysowego w kraju zagrożone są tereny i infrastruktura na obszarze
1039 gmin, w tym m.in. ponad 875 tysięcy hektarów użytków rolnych, 86,5
tysięcy budynków mieszkalnych, 2,6 tysięcy budynków użyteczności
publicznej, ok. 2 tysięcy mostów i ponad 280 oczyszczalni ścieków.
W nagłych wypadkach pamiętaj, że NUMER ALARMOWY TO 999, 998, 997 lub 112

Foto: archiwum – Paweł Michałkiewicz