IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.


W sobotę (08.10.2016), w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach miał miejsce IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze.
Zjazd otworzył druh Wojciech Gral, który dotychczas pełnił funkcję prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze, a następnie złożył obecnym na sali delegatom i zaproszonym gościom sprawozdanie z okresu pięcioletniej (2011-2016) działalności zarządu. Kolejne sprawozdanie złożyła złożyła komisja rewizyjna, która też złożyła również wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Delegaci przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium. Na zjeździe został również zatwierdzony nowy 15 osobowy skład zarządu powiatowego.

Po wyborach, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze został druh Waldemar Wojtaś, natomiast druh Wojciech Gral został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Podczas zjazdu zostało również wybranych dwóch przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu oraz dwóch delegatów na zjazd wojewódzki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*